by icia icia
Obiective:

 • crearea unui parteneriat solid si viabil intre diferite entitati de cercetare devoltare si inovare (universitati si institute de cercetare) si agenti economici cu activitati in domenii prioritare;
 • crearea de produse, procese si tehnologii curate si valorificare din punct de vedere energetic a biomasei;
 • promovarea tehnologiilor energetice curate, a masurilor de protectie a mediului si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera;

OBIECTIVE
 • crearea unui parteneriat solid si viabil intre diferite entitati de cercetare devoltare si inovare (universitati si institute de cercetare) si agenti economici cu activitati in domenii prioritare;
 • crearea de produse, procese si tehnologii curate si valorificare din punct de vedere energetic a biomasei;
 • promovarea tehnologiilor energetice curate, a masurilor de protectie a mediului si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera;
 • promovarea unor tehnologii de valorificare a deseurilor tehnologice;
 • optimizarea tehnologiei, la scara de laborator;
 • transferul tehnologic la scara pilot;
 • propunere de brevet;
 • diseminare rezultate.
PREZENTARE BIOGEF propune:

 • elaborarea si realizarea unor tehnologii curate pentru valorificarea superioara a biomasei;
 • realizarea unei instalatii pilot in care se va aplica aceasta tehnologie in scopul valorificarii biomasei;
 • valorificarea namolurilor rezultate tehnologic drept fertilizanti in agricultura;
 • elaborarea unui standard pentru biogas conform normelor UE;
 • brevetarea tehnologiei;
 • propunere PC7.

Gradul de noutate al acestui proiect este dat de:

 • realizarea unui sistem flexibil cu cogenerare care sa utilizeze o gama larga de tipuri de biomasa conform conditiilor din fermele agricole din Romania;
 • determinarea factorilor care influenteaza nivelul eficientei energetice al productiei de biogaz in cazul unui sistem integrat cu cogenerare;
 • utilizarea namolurilor rezultate la fertilizarea culturilor agricole;
 • proiectarea si constructia unei instalatii pilot;
 • transferul tehnologiei elaborate si a instalatiei pilot la scara de operare economica;
 • studiul de impact a productiei de biogaz;
 • elaborarea unui standard pentru biogaz conform normelor UE.
REZULTATE ESTIMATE
 • resurse de biomasa identificate in fermele agricole (pe tipuri de ferma caracteristice Romaniei);
 • standard de biogaz conform cu normele UE;
 • tehnologie si metode de valorificare a namolurilor (reziduurilor tehnologice) pentru fertilizarea culturilor agricole;
 • bilant energetic;
 • caracteristici fizicochimice si energetice ale biogazului;
 • statie pilot de valorificare a resurselor de biomasa;
 • modificari necesare motoarelor pentru functionarea cu noul tip de biocarburant;
 • propunere brevet;
 • articole;
 • referentiale;
 • studii tehnico-economice;
 • comunicari stiintifice;
 • pagina web;
 • CD-prezentare;
 • sedinte demonstrative;
 • documentatie tehnico-economica;
 • brevet;
 • suport de curs;
 • draft proiect PC7.
REZULTATE OBTINUTE

Faza I

A1.1 Caracterizarea resurselor de biomasa din fermele agricole din Romania.
A1.2 Evaluarea energetica a resurselor de biomasa din fermele agricole.
A1.3 Identificarea necesarului de energie, pe tipuri caracteristice de ferme.
A1.4 Studiu privind posibilitatile de utilizare a namolurilor drept fertilizanti.
A1.5 Diseminarea rezultate – realizare pagina web.

Faza II

A2.1 Stabilirea solutiei optime de obtinere biogaz
A2.2 Elaborare tehnologie de laborator de obtinere biogaz – elaborare itinerar tehnologic
A2.3 Experimentari in camp privind utilizarea namolurilor la fertilizare – partea I: identificare namoluri utilizabile pentru fertilizare

Alte Informatii
Documente relevante:
 Faza 1

 Faza 2