by icia icia

Obiective:

 • studiul problematicii degradarii accelerate prin coroziune datorata curentilor electrici de dispersie ce apar prin actiunile sistemului de transport/distributie/utilizare a energiei electrice si structurile de rezistenta din BA;
 • achizitia de date experimentale de laborator si in situ (analize de caz);
 • construirea unei baze active

OBIECTIVE
 • studiul problematicii degradarii accelerate prin coroziune datorata curentilor electrici de dispersie ce apar prin actiunile sistemului de transport/distributie/utilizare a energiei electrice si structurile de rezistenta din BA;
 • achizitia de date experimentale de laborator si in situ (analize de caz);
 • construirea unei baze active de cunostinte si date necesare diagnozei starii curente de degradare;
 • realizarea unui sistem inteligent de diagnoza si predictie activa a starii de degradare a SBA;
 • elaborarea de solutii tehnice, recomandari de normative si metodologii privind proiectarea si executia SBA de rezistenta cu siguranta sporita in exploatare si durabilitate ridicata in conditii de eficienta economica.
PREZENTARE Proiectul DIRECTOR asigura studiile asupra fenomenelor fizico-chimice din mediul complex poluat, modelarea lor, apoi dezvoltarea bazelor de cunostinte si exploatarea lor prin intermediul unor mecanisme ale inteligentei artificiale pentru diagnoza si predictie a starii de degradare. Astfel se realizeaza fundamentarea anticipata a deciziilor de reabilitare sau de proiectare optima in conditii de eficienta economica optima.
Scopul acestui proiect consta in:

 • cunoasterea aprofundata a fenomenelor degradarii accelerate a SBA cu intensificarea perturbatiilor electrice, poluarea atmosferei cu agenti chimici agresivi (CO2, SO2, NOx etc);
 • elaborarea unei metode de diagnoza si predictie inteligenta si activa pentru constructiile existente prin realizarea unui sistem expert dedicat;
 • elaborarea de solutii tehnice, metodologii, propuneri de acte normative si proceduri pentru proiectare si executie prin care sa se previna si diminueze degradarile SBA expuse factorilor acceleratori de coroziune specifice secolului XXI.
REZULTATE ESTIMATE
 • modele exhaustive a fenomenelor de degradare accelerata a SBA in conditiile poluarii complexe chimice si prin curenti de dispersie intensi;
 • set de conditii experimentale de diagnoza si predictie a starii de degradare;
 • metodologie unitara si un sistem integrat de diagnoza si predictie inteligenta si activa a starii de degradare a SBA;
 • tehnici si mijloace tehnice de interventie pentru reabilitare si proiectare impotriva degradarii accelerate a SBA intens poluate.
REZULTATE OBTINUTE

Etapa I.Cercetare fundamentala
(02.10.2006 – 05.12.2006)

A1.1.Studiul metodelor de analiza a mediilor supuse degradarii in constructiile din beton armat si de diagnoza a starii acestora. CO-ICIA
A1.2.Studiul documentar si experimental a comportarii betonului armat în diverse medii P1-ICPE
A1.3.Studiul modului de aplicare a metodelor de modelare a efectelor câmpurilor electrice si a impactului factorilor de mediu asupra degradarii structurilor din beton armat inclusiv asupra elementelor de sustinere din beton armat aferente sistemului energetic P2-UTCN
A1.4.Studiul comparativ al metodelor de analiza a degradarilor structurilor portante istorice P4-SCU

Etapa a II-a. Cercetare aplicativa
(06.12.2006 – 30.04.2007)

A2.1.Elaborare model functional CO-ICIA
A2.2.Elaborare si experimentare model functional – demonstrarea functionalitatii P1-ICPE
A2.3.Conceptie si elaborare model functional P2-UTCN
A2.4.Studiul comparativ al metodelor nedistructive de investigare a coroziunii activate microbiologic în structurile de rezistenta. Studii si analize privind prezenta si rolul microorganismelor în degradarea structurilor de rezistenta. Experimentari. P3-ISIC
A2.5 Analiza degradarilor si analiza factorilor care determina degradarea structurilor portante istorice. P4-SCU

Etapa a III-a. Cercetare precompetitiva
(01.05.2007 – 15.11.2007)

A3.1.Elaborare prototip. Diseminare rezultate. CO-ICIA
A3.2.Elaborare metoda de investigare – Încercari. P1-ICPE
A3.2.Elaborare metoda de investigare – Încercari. P2-UTCN
A3.2.Elaborare metoda de investigare – Încercari. P3-ISIC
A3.2.Elaborare metoda de investigare – Încercari. P4-SCU

Etapa a IV-a. Transfer tehnologic si valorificarea cunostintelor S/T si a rezultatelor cercetarii
(15.11.2007 – 31.03.2008)

A4.1.Transfer tehnologic. CO-ICIA
A4.1.Transfer tehnologic. P1-ICPE
A4.1.Transfer tehnologic. P3-ISIC
A4.1.Transfer tehnologic. P4-SCU

Etapa a V-a. Transfer tehnologic si valorificarea cunostintelor S/T si a rezultatelor cercetarii
(15.11.2007 – 31.03.2008)

A5.1.Activitati suport de promovare. CO-ICIA
A5.1.Activitati suport de promovare. P1-ICPE
A5.1.Activitati suport de promovare. P2-UTCN

Rezultatele finale

Cercetarea realizata pe directiile de mai sus au permis obtinerea urmatoarelor rezultate:

 •  definirea unei notiuni integrate cu referire la agresivitatea mediului înconjurator si a unui set de metode de determinare in laborator si situ a componentelor acesteia;
 • definirea unui set de cunostinte care sa permita in acelasi timp descrierea statica si in timp a modului de realizare a unei constructii, a modului ei de exploatare si a modului in care mediul inconjurator afecteaza prin fenomenul de coroziune complexa lumea artificiala;
 • alegerea mediului jColibri pentru obtinerea rezultatului diagnozei prin rationament prin similitudine (case-based reasoning);
 • construirea unei metodologii de implementare a unui produs-program expert care sa colecteze informatiile care se modifica si impreuna cu informatiile de istoric sa permita solutionarea problemelor de diagnoza predictiva pentru categorii definite de constructii cu structuri de rezistenta din beton armat sau de alta natura, cum ar fi cele istorice;
 • definirea unui know-how care sa poata fi transferat spre categorii de beneficiari economici.

Alte Informatii Finantare: Buget de Stat – Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica,

 • Programul :,, Cercetare de excelenta’’
 • Categoria de proiect: Modul I
 • Valoarea proiectului (include alte surse atrase): 1,615,500lei
 • Valoarea contractului (sursa-buget de stat): 1,485,000 lei
 • Durata contractului: <1 (ani)> < 11 (luni)> <0 (zile)>

Autoritatea Contractanta: Centrul National de Management Programe
Contractor: -INCDO–INOE 2000 Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica

Documente relevante:
 Etapa 1 Etapa 2

 Etapa 3

 Etapa 4

 Etapa 5