by icia icia

Obiective:
Realizarea unei propuneri de proiect in programul PC7;
Organizarea unei conferinteinternationale in domeniul chimiei mediului – tehnici de remediere chimica si biochimica in scopul promovarii cercetarii autohtone ;
Schimb de rezultate si experienta din domeniul chimiei mediului, prin organizarea unui workshop cu scopul armonizarii reglementarilor romanesti cu cele internationale;

OBIECTIVE
  • Realizarea unei propuneri de proiect in programul PC7;
  • Organizarea unei conferinteinternationale in domeniul chimiei mediului – tehnici de remediere chimica si biochimica in scopul promovarii cercetarii autohtone ;
  • Schimb de rezultate si experienta din domeniul chimiei mediului, prin organizarea unui workshop cu scopul armonizarii reglementarilor romanesti cu cele internationale;
  • Participarea la sesiuni de pregatire a propunerilor de proiecte pentru programe europene, in special PC7;
  • Organizarea unor vizite de lucru ale unor personalitati stiintifice de mare valoare din Europa;
  • Incheierea unor acorduri internationale de cercetare in domeniul chimiei mediului.
PREZENTARE Propunerea vizeaza invitatia unor personalitatistiintifice din strainatate, recunoscute, formarea unui consortiu pentru o propunere PC7, accesarea fondurilor europene avand ca rezultat cresterea vizibilitatii internationale si punerea in valoare a potentialului autohton.
Conferinta internationala este primul pas in cresterea capacitatii si a gradului de integrare a institutiilor in programe si proiecte de cercetare comune cu institutii similare la nivel european si international. Cadrul propus va permite realizarea si dezvoltarea unor colaborari intre cercetatori din diferite tari, diferite centre, ceea ce va permite preluarea reciproca a unor tehnici de laborator si se va concretiza prin publicatii comune in reviste recunoscute international si incheierea unor acorduri d e cercetare internationale. 
REZULTATE ESTIMATE • manifestari stiintifice, care vizeaza domenii fundamentale ale chimiei moderne precum si promovarea dezvoltarii cercetarii in chimia mediului – tehnici de remediere chimica si biochimica.
REZULTATE OBTINUTE
Alte Informatii
Documente relevante: