by icia icia

Obiective:
dezvoltarea unei tehnici originale de cuantificare a informatiilor calitative oferite de elastografia ultrasonora si de corelare a acestor informatii cu datele angioultrasonografiei tridimensionale native si a rezonantei magnetice nucleare cu contrast in scopul depistarii, diagnosticului stadial si al monitorizarii evolutiei pacientelor cu cancer mama.

OBIECTIVE dezvoltarea unei tehnici originale de cuantificare a informatiilor calitative oferite de elastografia ultrasonora si de corelare a acestor informatii cu datele angioultrasonografiei tridimensionale native si a rezonantei magnetice nucleare cu contrast in scopul depistarii, diagnosticului stadial si al monitorizarii evolutiei pacientelor cu cancer mamar.
PREZENTARE Proiectul consta in dezvoltarea unui dispozitiv original de impuls mecanic gradat, precum si al unui software original de caracterizare cantitativa a imaginii elastografice. Se va proceda la caracterizarea si optimizarea in vitro a tehnicii de cuantificare elastografica propusa prin studii pe fantom si, ulterior, tesut mamar uman patologic excizat (prelevat in urma operatiilor pe san, la paciente cu indicatie chirurgicala) si inclus in medii standardizate. Dupa optimizarea dispozitivului mecanic si a soft-ului dezvoltat, se va trece la studiul clinic al metodei. In acest scop vor fi explorate prin elastografie calitativa si cantitativa – prin metoda proprie dezvoltata – un numar de minimum 700 de paciente aflate in evaluare clinica diagnostica, pre- si postterapeutica, in Clinica Radiologica, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, U.M.F. „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca. Metoda va fi aplicata pacientelor in conjunctie cu explorarea angioultrasonografica tridimensionala nativa a leziunilor nodulare depistate. Toate pacientele vor urma si protocolul standard de diagnostic al patologiei mamare, care consta din explorare clinica, mamografica si ultrasonografica bidimensionala. La un numar de circa 150-200 de paciente va fi efectuata si examinare prin rezonanta magnetica nucleara cu contrast. Scopul acestei secvente a proiectului consta in depistarea leziunilor nodulare inaparente prin tehnicile conventioanle de examinare si caracterizarea ulterioara a acestor leziuni prin elastografie ultrasonora calitativa si cantitativa si angioultrasonografie tridimensionala. In acest mod va fi evaluat aportul elastografiei in depistarea leziunilor oculte si diagnosticul leziunilor depistate prin metodele clasice. De asemenea, se va studia aportul elastografiei calitative si cantitative in aprecierea raspunsului tumoral sub chimio-, radio- si/sau hormonoterapie a unui numar de cel putin 70 paciente cu cancer mamar aflate sub tratament neoadjuvant in sectia de Oncologie Medicala a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj. La aceste paciente, datele elatografiei vor fi corelate cu cele ale angioultrasonografiei native si a rezonantei magnetice nucleare cu contrast. In acest mod va fi evaluat potentialul elastografiei in monitorizarea evolutiei pacientelor cu cancer mamar.
REZULTATE ESTIMATE
  • dispozitiv original de impuls mecanic gradat de caracterizare cantitativa a imaginii elastografice;
  • software original de caracterizare cantitativa a imaginii elastografice;
  • caracterizarea si optimizarea in vitro a tehnicii de cuantificare elastografica propusa prin studii pe fantom si, ulterior, tesut mamar uman patologic excizat (prelevat in urma operatiilor pe san, la paciente cu indicatie chirurgicala) si inclus in medii standardizate;
  • date experimentale – studiu clinic.
REZULTATE OBTINUTE
Alte Informatii
Documente relevante: