by icia icia

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică (ICIA), cu sediul în str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de Portar.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca.

Termenul limită de depunere: 21 iunie 2019.

Conținutul dosarului de înscriere:

 • cerere de înscriere;
 • copie după actul de identitate;
 • copie legalizată a diplomei/ certificatului de absolvire (nivel minim școala generală);
 • copie legalizată după atestatul de agent de securitate (fost agent de pază);
 • curriculum vitae;
 • copie legalizată după cartea de muncă și/sau adeverințe/ copii-extras după Registrul general de evidență a salariaților care să ateste vechimea în muncă;
 • minim 1 recomandare;
 • adeverințe din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic (medic de familie și medicul de medicina muncii ICIA);
 • certificat de cazier judiciar;
 • copie certificată/legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care și-a schimbat numele, după caz;
 • opisul dosarului în 2 exemplare.

Un exemplar se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul. Fiecare filă din dosar se numerotează, iar numărul total de file se consemnează în opis. Data și locul desfășurării concursului: 27 iunie 2019, la sediul ICIA Cluj-Napoca.

Informații suplimentare cu privire la condițiile de participare precum și în legătură cu desfășurarea concursului se pot obține la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264 420590, persoană de contact: Simona Bârsan.