by icia icia

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, parteneră în proiectul „monitorizarea și evaluarea riscurilor pentru sursele de apă subterană în comunitățile rurale din România (GROUNDWATERISK)”


Institutul de Speologie „Emil Racoviță” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca anunță lansarea unui proiect de cercetare finanțat prin Mecanismul Financiar EEA 2014-2021 și prin bugetul de stat, cu UEFISCDI ca organism de implementare. Acest tip de proiect este susținut printr-un program comun de finanțare a cercetării de către Norvegia, Lichtenstein și Islanda. Actualul proiect de cercetare este propus ca o colaborare între Colectivul din Cluj al Institutului de Speologie, ca promotor de proiect și colaboratorii reprezentați de Universitatea din Bergen (Norvegia), Universitatea Babeș-Bolyai și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000. Denumirea proiectului este „Monitorizarea și evaluarea riscurilor pentru sursele de apă subterană în comunitățile rurale din România (GROUNDWATERISK)”. Evenimentul va avea loc în data de 30 august 2019, ora 10, la sediul Institutului de Speologie „Emil Racoviță” de pe strada Clinicilor nr. 5.

„Proiectul are ca scop monitorizarea multidisciplinară a izvoarelor folosite de populațiile comunităților rurale din diferite regiuni ale României, izvoare improvizate care nu sunt incluse în rețeaua națională de apă potabilă, precum și dezvoltarea unei metode moderne de monitorizare bazată pe tehnici moleculare. Astfel, vom încerca să îmbunătățim metodele convenționale de monitorizare a calității apelor potabile pe plan național și european, dar și să educăm populația/ comunitatea rurală, în special copiii și tinerii, pentru protecția surselor de apă, dar și a bazinelor hidrografice aferente. Pentru atingerea acestor scopuri vom utiliza și metode de analiză a riscurilor cu ajutorul partenerilor norvegieni care au expertiză în acest domeniu. O noutate pentru România și Norvegia va fi și implementarea unei metode de monitorizare a poluării cu radon a apelor subterane. Rezultatele obținute în acest proiect vor fi popularizate în cadrul comunităților rurale care utilizează izvoarele, personalului din agențiile de (mediu) apă, dar și specialiștilor în cadrul unor acțiuni de informare locală, respectiv conferințe internaționale la care vom participa sau pe care le vom organiza. De asemenea, rezultatele științifice relevante vor fi trimise spre publicare în reviste de specialitate cu vizibilitate internațională.” – afirmă organizatorii.