by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de Cercetator Stiintific, CS, in domeniul Ingineria Mediului. Competente solicitate: sa aiba cunostinte privind tehnici analitice precum volumetrie, spectroscopia UV-VIS si spectrometrie de masa – principii de baza si aplicatii; sa aiba cunostinte privind materialele zeolitice brute si metode de activare a acestora precum si verificarea eficacitatii materialului zeolitic activat, functie de domeniul de utilizare propus; sa aiba cunostinte privind identificarea functiilor biogeochimice mediate de microbiota solului si stabilirea modificarilor induse de acestea; instruire în domeniul managementului calitatii. Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 03.07.2020. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).