by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de muncitor direct productiv in domeniul sudura/ lucru la inaltime. Dosarul de inscriere trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele documente: a) cererea de inscriere (formular standard); b) copia actului de identitate; c) copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalenta; d) curriculum vitae; e) copia legalizata a cartii de munca sau copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor; f) minimum 1 recomandare; g) adeverinte din care rezulta ca este apt medical; h) certificat de cazier judiciar; i) copie certificata/legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz; j) opisul dosarului, in doua exemplare; un exemplar se restituie, sub semnatura, persoanei care a depus dosarul. Fiecare fila din dosar se numeroteaza, iar numarul total de file se consemneaza in opis. Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 03.07.2020. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).