by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de Cercetator Stiintific gradul II, CS II, in domeniul Ingineria materialelor. Competente solicitate: sa aiba cunostinte despre metode analitice de extractie selectiva Au si Ag, realizarea de teste electrochimice pentru separarea Au si Ag, inclusiv analiza si interpretare date; sa aiba cunostinte privind realizarea de pelete si brichete (combustibil solid) din deseuri de biomasa rezultate in cultura vitei de vie si metode analitice de caracterizare materie bruta si produs finit; sa aiba cunostinte privind demonstrarea functionalitatii conceptului combustibil solid pentru cogenerare si validare, functie de nivelul TRL; sa aiba cunostinte despre metode si tehnici analitice cromatografice de determinare a calitatii factorilor de mediu: sol, apa, vegetatie; să aibă cunoștințe si sa dezvolte modele matematice pentru a efectua modelarea la echilibru şi modelarea cinetica a proceselor de reținere a poluanților din mediu; să aibă cunoștințe si sa dezvolte metode de extracție a lipidelor din microalge. Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca; instruire în domeniul managementului calitatii. Termenul limita de depunere: 09.07.2020. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).