by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de Cercetator Stiintific gradul I, CS I, in domeniul Ingineria mediului. Competente solicitate: sa aiba cunostinte despre metode de pretatament si tehnologie de obtinere bioetanol (combustibil lichid) din deseuri lignocelulozice rezultate in cultura vitei de vie; sa aiba cunostinte despre demonstrarea functionalitatii conceptului de obtinere bioetanol din biomasa deseu din viticultura si validarea, in functie de diferite nivele TRL; sa aiba cunostinte despre dezvoltarea unor metode analitice de caracterizare a catalizatorilor dupa extractie si tehnici de implementarea lor in laborator; sa aiba cunostinte despre dezvoltarea unor metode analitice de pretratament al catalizatorilor in vederea extractiei metalelor pretioase si tehnici de implementare a lor in laboratorş sa aiba cunostinte despre metode si tehnici analitice cromatografice de determinare a calităţii factorilor de mediu: apa, sol, vegetație; instruire în domeniul managementului calitatii. Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 09.07.2020. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).