by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul I, CS I, in domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale. Competente solicitate: sa aiba cunostinte privind metodologiile de evaluare a profilului fiziologic al comunitatilor microbiotei; sa aiba cunostinte privind stabilirea rolului profilului fiziologic al comunitatilor microbiotei in functionalitatea solului, sa aiba cunostinte privind evaluarea functiilor biogeochimice ale solului (ciclul C, N, S, P) ca urmare a impactului proceselor globale asupra profilului fiziologic, al comunitatilor microbiotei si identificarea de solutii pentru conservarea acestora; sa aiba cunostinte privind determinarea tiparelor de diversitate a microbiomului din pesteri, pe diferite substraturi si in diferite conditii microclimatice; sa aiba cunostinte privind determinarea biomasei microbiene in substraturi din pesteri si soluri de suprafata; sa aiba cunostinte privind elucidarea unor tipare de diversitate a microbiomului din pesteri in functie de tipul de substrat si in diferite conditii microclimatice; sa aiba cunostinte despre metode si tehnici analitice cromatografice de determinare a impactului schimbarilor climatice asupra biodiversitatii; analiza gaz-cromatografica a profilului organic al solurilor; instruire in domeniul managementului calitatii (ISO17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 09.10.2020. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).

Anexa 1
Anexa documente
Asumere raspundere
Dosar concurs
Standarde minimale