by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul II, CS II, in domeniul Ingineria materialelor. Competente solicitate: Sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de laborator pentru retinerea poluantilor din ape (coloranti, metale grele) folosind diverse materialelor adsorbante (zeoliti, alge, plante, rasini schimbatoare de ioni); Sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de recuperare a metalelor grele prin metode electrochimice; Sa aiba cunostinte despre metode analitice de extractie selectiva Au si Ag, realizare de teste electrochimice pentru separarea Au si Ag, inclusiv analiza si interpretare date; Sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de pregatire a materialelor adsorbante (zeoliti, alge, plante, rasini schimbatoare de ioni) pentru retinerea poluantilor din mediu (coloranti, metale grele din ape reziduale); Sa aiba cunostinte si sa proiecteze/dezvolte instalatii de retinere a poluantilor din mediu folosind materiale adsorbante, in regim continuu si discontinuu; Sa aiba cunostinte si sa dezvolte modele matematice pentru a efectua modelarea la echilibru si modelarea cinetica a proceselor de retinere a poluantilor din mediu; Sa aiba cunostinte si sa aplice metodologia de design experimental referitor la identificarea conditiilor optime de retinere a poluantilor din mediu; Sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de crestere a microalgelor; Sa aiba cunostinte si sa dezvolte metode de extractie a lipidelor din microalge; Sa aiba cunostinte pentru realizarea de pelete si brichete (combustibil solid) din deseuri de biomasa rezultate in cultura vitei de vie si metode analitice de caracterizare materie bruta si produs finit; Sa aiba cunostinte pentru demonstrarea functionalitatii conceptului combustibil solid pentru cogenerare si validare, functie de nivelul TRL; Sa aiba cunostinte privind metode si tehnici analitice cromatografice de determinare a calitatii factorilor de mediu: sol, apa, vegetatie, instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 09.10.2020. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).

Anexa 1
Anexa documente
Asumare răspundere
Dosar concurs
Standarde minimale