by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de Cercetator Stiintific gradul III, CSIII, domeniul Ingineria Mediului. Competente solicitate: •economia circulară și managementul ecologic; •analiza si identificarea varietatii optime de alge/ microalge utilizabila in tratarea apelor industriale poluate; •tehnologii de crestere a algelor cu raport optim cost-beneficiu; •determinarea activitatii concentratiilor sarurilor biliare conform standardelor in domeniu; •metode de preparare a probelor biologice destinate extractiei nanoparticule de Au din matrici biologice; •realizarea de analize chimice si protocoale de lucru privind comportamentul in vitro al biomaterialelor (eliberare in fluide biologice simulate); •aplicarea metodelor analitice pentru caracterizarea nanopulberilor prin: difractie de raze X (XRD), spectrometrie cu fluorescenta de raze X (XRF), spectroscopie in infrarosu cu transformata Fourier (FT-IR); •tehnici de analiza a materialelor prin relaxometrie (tehnica RMN); •evaluarea factorilor de mediu prin tehnica HPLC (apa, sol, aer); •analiza continutului de metale din probe de mediu; •instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 05.05.2021. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264 420590/ 0755 038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Condiții concurs