by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de Cercetator Stiintific gradul II, CSII, domeniul Ingineria Mediului. Competente solicitate: •sa aiba cunostinte/ sa dezvolte metode de evaluare a calitatii apelor subterane prin determinarea continutului de metale si ioni din probe de apa, sol si plante legumicole; •sa aiba cunostinte/ sa dezvolte metode de evaluare a contaminarii cu metale si compusi ai azotului (NO2-, NO3-, NH4+) a apelor subterane si solului; •sa aiba cunostinte si sa efectueze determinarea poluarii unei arii geografice prin determinarea indicilor de poluare (gradul de poluare, indicelui de poluare cu metale grele, si indicelui de evaluare a poluarii cu metale grele) ai apei subterane si solului; •sa aiba cunostinte privind evaluarea calitatii apei subterane utilizand indexul de calitate al apelor potabile (DWQI) si indicele de calitate al apei (WQI); •sa aiba cunostinte si sa aplice modelul de transfer al metalelor si compusilor azotului din apa – sol, sol – plante; •sa aiba cunostinte/sa aplice si sa efectueze corelarea indicilor de poluare ai solului si identificarea surselor de poluare cu metale a apelor subterane si solului. •sa aiba cunostinte/ sa dezvolte metode de analize fizico-chimice distructive, cvasi-nedistructive, nedistructive aplicabile pentru categorii de artefacte din metal, minerale si roci, ceramica si sticla; •sa aiba cunostinte/ sa dezvolte metode de determinare a compozitiei chimice elementale a unor artefacte (metal, ceramica, sticla, roci) prin analiza distructiva; •sa aiba cunostinte despre metode spectrometrice de investigatie a probelor arheologice/artefactelor istorice; •sa aiba cunostinte despre tehnici si metode de masurare ale proportiei C: N: P pe organisme prelevate din diferite pesteri din Romania; •sa aiba cunostinte privind aplicarea/realizarea LCA •sa aiba instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 05.05.2021. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264 420590/ 0755 038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Condiții concurs
Criterii concurs
Lista comisii