by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de Cercetator Stiintific, CS, domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale. Competente solicitate: •Tehnici de cultivare a microorganismelor pe medii de cultura si izolare in cultura pura; •Identificarea unor microorganisme precum: Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Enterobacteriaceae, Campylobacter spp. PCR- etape, componente, aplicatii; •Izolare si purificare ADN; •Detectie produsi amplificati prin electroforeza in gel de agaroza/ Electroforeza ADN; •Determinare spectrofotometrica a puritatii si concentratiei ADN-ului; •Studiul diversitatii genetice folosind markerii RAPD si RFLP; •Riscuri care pot aparea la interventiile asistate robotic; •Determinarea adulterarii alimentelor; •Tehnologii de crestere a algelor cu un raport optim cost-beneficiu; •Grad de protectie IP 65 si norme specifice de siguranta; •Recoltarea probelor biologice; •Instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 05.05.2021. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264 420590/ 0755 038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Condiții concurs