by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul II, CSII, domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale. Competente solicitate: Metode de determinare a hidrocarburilor policiclice aromate din apă, sol si din materii prime şi produse finite (carne din diferite regiuni anatomice, grăsime, diferite tipuri de specialităţi, salamuri, prospături, etc.); Metode de determinare a vitaminelor hidro si liposolubile din probe alimentare, diferite matrici; Metode de determinare a antibioticelor din probe alimentare, diferite matrici; Metode de determinare a pesticidelor din probe de mediu; Metode de determinare a acidului malic şi acidului lactic din probe de vin; Metode de determinare organisme modificate genetic; Metode analitice de determinare microtoxine prin lichid-cromatografie din probe de mediu (sol, apa, vegetatie, aliment); Determinarea calitatii alimentelor prin analiza Raman; Metoda SEM aplicata probelor de mediu; Metode analitice de determinare a adulterarilor produselor alimentare – diferite matrice si implementare in laborator INOE; Metode de extractie a principiilor active din plante (frunze, fructe, flori si mladite) în lichide supercritice; Instruire în domeniul managementului calității ISO 17025; Instruire in domeniul competentelor antreprenoriale. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 06.01.2021. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).

Documente atașate: