by icia icia
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific, CS, domeniul Ingineria Resurselor Vegetale si Animale. Competente solicitate:
 • sa aiba cunostinte despre valorificarea superioară a biomasei prin obținere de biocarburanți
 • sa aiba cunostinte despre caracterizarea fizico-chimică a biocombustibililor și a emisiilor rezultate
 • sa aiba cunostinte despre biocombustibili și protectia mediului
 • sa aiba cunostinte despre economia circulară și protecția mediului
 • sa aiba cunostinte despre alge – resursa in economia circulara
 • sa aiba cunostinte despre optimizarea tehnologiei de crestere a algelor, cu un raport optim cost-beneficiu
 • sa aiba cunostinte despre analiza ciclului de viata pentru tehnologii si produse
 • sa aiba cunostinte despre impactul tehnologiilor optimizate asupra mediului
 • sa aiba cunostinte despre analiza semnificației testelor de laborator pentru funcționarea sistemului real
 • sa aiba cunostinte despre principii de validare a produselor in conditii de laborator
 • instruire in domeniul managementului calitatii (ISO 17025)
 • instruire in domeniul managementul mediului ISO 14001
 • curs responsabil de mediu (COR 325710).
Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 08.09.2021. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590/0755038705 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman,