by icia icia

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, caută specialist – echivalent cercetător științific gradul III, CS III domeniul Ingineria resurselor vegetale și animale, pentru completarea echipei proiectului SOILSERV, SENSING, MAPPING, INTERCONNECTING: TOOLS FOR SOIL FUNCTIONS AND SERVICES VALUATION, proiect care se va depune în cadrul Programului PNRR Componenta C9. Support for the Private Sector, Research, Development and Innovation, „I8. Development of a program to attract highly specialized human resources from abroad in research, development and innovation activities„. Competențe solicitate: Să aibă cunoștințe privind evaluarea serviciilor sistemice ale solului; Să aibă cunoștințe privind identificarea sistemelor de conservarea a solului pentru o agricultură durabilă, sisteme antierozionale, lucrări minime, semănat direct; Să aibă cunoștințe despre aplicarea unor metode de cercetare în laborator şi teren pentru evaluarea însuşirilor fizice, hidrofizice, agrochimice şi agrobiologice ale solului; Să aibă cunoștințe de aplicare tehnici/metode de evaluare a biodiversității solului; Să aibă cunoștințe despre analiza în teren a zonelor care vor fi alese pentru studiu și identificarea realizării de asolamente, rotația culturilor şi agrotehnica diferenţiată; Să aibă cunoștințe privind modalități de descriere/identificare a abundenței și funcționarii microbiotei solului. Atribuții în proiect: elaborarea planului de prelevare probe pentru regiunile biogeografice continental, stepic, alpin, deltaic; participare la prelevarea probelor în regiunile menționate; realizare documentare în vederea elaborării planurilor de prelevare; analiza, interpretarea și corelarea datelor de sol obținute în laborator cu cele obținute pe teren; interpretarea datelor experimentale privind funcțiile solului mediate de microbiota pentru regiunea biogeografică continental. Termenul limita de depunere a dosarelor: 21 octombrie 2022, orele 12.00. Locul desfășurării evaluării: sediul ICIA Cluj-Napoca – 24.10.2022. Informații suplimentare cu privire la condițiile de eligibilitatea conform ROPOVA – INOE revizia 8/2021, precum și în legătură cu desfășurarea evaluării se pot obține la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman, cecilia.roman@icia.ro).