by icia icia

Obiective:
inventarierea, evaluarea cantitativa si calitativa a elementelor
poluante in distributia lor teritoriala, favorizate de hazardele naturale (alunecari de teren, inundatii).

OBIECTIVE
  • inventarierea, evaluarea cantitativa si calitativa a elementelor poluante in distributia lor teritoriala, favorizate de hazardele naturale (alunecari de teren, inundatii).
PREZENTARE            Resursele naturale ale subsolului din judetele Maramures si Satu Mare (minereuri polimetalice) au favorizat dezvoltarea mineritului, constituind in acelasi timp sursa de poluare a factorilor de mediu. Arealele miniere sunt afectate, prin emisia si dispersia surselor poluante, de peste 100 de ani, cu o intensificare puternica in ultimii 50 de ani. Principalele surse de poluare sunt: exploatarile miniere active sau inchise, haldele de steril, iazurile de decantare, uzinele de preparare a minereurilor, uzinele metalurgice, prin apele de mina, gaze, pulberi, purtatoare in principal de metale grele (Pb, Zn, Cu, As, Cd, Mn, Ti, Cr, etc), cianuri, xantati. Efectul in timp al proceselor si emisiilor mentionate a generat o acumulare neomogena (in timp si spatiu). Studiul isi propune sa inventarieze, sa evalueze cantitativ si calitativ elementele poluante in distributia lor teritoriala, favorizate de hazardele naturale (alunecari de teren, inundatii). Utilizand tehnici SIG, cartari de teren, analize chimice complexe, se vor analiza factorii naturali determinanti ai degradarii mediului (climatici, hidrologici, geomorfologici), elaborandu-se harti tematice ale hazardelor naturale sub impactul activitatilor miniere, propuneri si solutii de monitorizare a fenomenelor, pentru un management adecvat unei dezvoltari durabile in contextul legislatiei interne si europene a protectiei mediului. Armonizand specificul cercetarilor cu strategia dezvoltarii regiunii de nord-vest, studiul vizeaza abordarea transfrontaliera a problemelor de mediu, implementarea metodologiei moderne tinerilor cercetatori (doctoranzi/masteranzi), constientizarea populatiei locale, sprijinirea autoritatilor locale si ale companiilor miniere.
REZULTATE ESTIMATE
REZULTATE OBTINUTE
Alte Informatii
Documente relevante: