by icia icia

Obiective:
studiu complex privind poluarea solurilor, in special a celor aferente statiilor de exploatare a titeiului si rafinariilor petroliere (tipul de poluant, gradul de poluare, adancimea poluarii);
determinarea in timp real prin fluorescenta a contaminantilor din sol de tip petrolier;

OBIECTIVE
 • studiu complex privind poluarea solurilor, in special a celor aferente statiilor de exploatare a titeiului si rafinariilor petroliere (tipul de poluant, gradul de poluare, adancimea poluarii);
 • determinarea in timp real prin fluorescenta a contaminantilor din sol de tip petrolier;
 • stabilirea strategiilor, masurilor si metodelor necesare bioreabilitarii ecologice in scopul cresterii valorii terenurilor si utilizarii acestora in interesul comunitatii;
 • reabilitarea printr-o metoda biologica de bioremediere a unei suprafete pilot dintr-o zona afectata.
PREZENTARE         In cadrul proiectului se vor:

 • determina principalele grupe ecofiziologice de microorganisme implicate in circuitul carbonului si al azotului;
 • izola, purifica si selecta microorganisme autohtone cu capacitati biodegradative prezente in probele de sol puternic contaminate (Mycobacterium flavesens);
 • adapta microorganismelor selectate in conditii de laborator,
  prin stabilirea conditiilor optime de temperatura, pH, aerare, substante nutritive;
 • testa capacitatea biodegradative a microorganismelor selectate;
 • reabilita o suprafata pilot cu noua metoda;
 • propune un proiect PC7 pe baza rezulatelor.

    Gradul de noutate consta in:

 • realizarea unei inventarieri a terenurilor contaminate cu produse petroliere, astfel incat sa se poata delimita zonele afectate si distributia produselor petroliere atat pe verticala (in adancime), cat si pe orizontala;
 • identificarea si caracterizarea poluantilor petrolieri;
 • caracterizarea naturii fizice si chimice a solului in vederea alegerii metodei de bioremediere optime;
 • realizarea de harti GIS a suprafetelor contaminate, avandu-se in vedere natura poluantilor;
 • selectarea microorganismelor utilizate in corelare cu randamentul procesului transferului de oxigen;
 • corelarea poluarii solului cu poluarea atmosferica locala;
 • determinarea unor specii de microorganisme din microflora autohtona adaptate conditiilor ecopedologice ale zonei care pot fi utilizate pentru bioremediere;
 • studiu sistematic al bioremedierii atat din punct de vedere al speciilor folosite cat si al factorilor externi care influenteaza randamentul acesteia;
 • utilizarea pentru prima oara in Romania a metodei de teledetectie activa laser prin sistemul Lidar de fluorescenta pentru detectia in situ a poluatilor organici din sol.

     Gradul de complexitate:

 • identificarea surselor de poluare care in cazul poluarii cu produse petroliere sunt din cele mai complexe, atat din punct de vedere al dispunerii acestora (fixe – platformele petrochimice, difuze – reteaua de conducte de alimentare si distributie, triaje de cale ferata), cat si prin natura compusilor chimici eliberati in mediu, de la titei la produse derivate si reziduuri petroliere, fiecare generand interactiuni specifice;
 • alegerea metodei de bioremediere in functie de concentratia poluantilor din sol: 1.pentru concentratii mari de peste 5% se va aplica un pre-tratament (spalarea solului contaminat cu solutie apoasa continand agenti activi de suprafata apoi se trece la bioremedierea propriu-zisa) 2.pentru concentratii scazute se va aplica direct metoda de bioremediere;
 • influenta factorilor edafici asupra randamentului procesului de bioremediere, se vor urmari: influenta pH-ului solului, temperaturii, continutului de nutrienti, modificari ale potentialului redox si cresterea activitatii microbiene;
 • analiza prin fluorescenta a hidrocarburilor din sol in corelare cu determinarea in timp real a gazelor de la suprafata solului;
 • obtinerea informatiilor de pe hartile existente (topografice, geologice, de sol) sau de pe fotograme, imagini satelitare;
 • introducerea informatiei in format digital si construirea bazei de date;
 • alegerea sistemului de reprezentare a hartilor (vector sau raster) utilizat pentru analiza si convertirea informatiei digitale disponibile in acest sistem;
 • atingerea randamentelor maxime in bioremediere in functie de: vechimea contaminarii; localizarea geografica; tipul de sol; porozitatea solului; pH; temperatura; vascozitatea si volatilitatea contaminantilor; adancimea
  contaminarii; umiditate; gradul de oxigenare.
REZULTATE ESTIMATE
 • biotehnologie ecologica, de reabilitare a solului contaminat cu produse petroliere;
 • harti ale zonei ocupate de batalele de depozitare a namolurilor petroliere;
 • specii noi de microorganisme care se pot utiliza pentru bioremediere solurilor poluate cu produse petroliere;
 • determinarea factorilor externi care influenteaza randamentul bioremedierii;
 • baza de date GIS;
 • harti privind calitatea solului, in format GIS;
 • referential;
 • studiu de fezabilitate;
 • materiale promotionale (pagina web, CD de prezenatre);
 • articole pentru a face mai bine cunoscute activitatea si potentialul stiintific al tarii;
 • ridicarea nivelului de recunoastere internationala a stadiului de dezvoltare stiintifica, tehnica si tehnologica a Romaniei;
 • propunere brevet;
 • propunere proiect PC7;
 • masa rotunda.
REZULTATE OBTINUTE
Alte Informatii
Documente relevante: