by icia icia

Obiective:
elaborarea unor modele conceptuale si teorii aplicabile in cazul bioremedierii solurilor contaminate cu metale grele, dioxid de sulf, produse petroliere etc;
utilizarea unei metodologii stiintifice moderne pentru evaluarea riscurilor si a impactului activitatilor specificeindustriei metalurgice asupra solurilor;

OBIECTIVE
  • elaborarea unor modele conceptuale si teorii aplicabile in cazul bioremedierii solurilor contaminate cu metale grele, dioxid de sulf, produse petroliere etc;
  • utilizarea unei metodologii stiintifice moderne pentru evaluarea riscurilor si a impactului activitatilor specificeindustriei metalurgice asupra solurilor;
  • identificarea si dezvoltarea unor microorganisme capabile sa asigure biodegradarea poluantilor din solurile contaminate;
  • dezvoltarea unei tehnologiei inovative de tratare biologica – pe sit sau in afara sitului – a solurilor contaminate;
  • elaborarea unei tehnologii de remediere a solurilor contaminate prin activitatile specifice industriei metalurgice, bazata pe tratarea biologica – pe sit sau in afara sitului – a solurilor contaminate.
PREZENTARE        Problemele legate de remedierea solurilor contaminate prin activitati specifice industriei metalurgice se afla in atentia autoritatilor locale, agentiilor de mediu, a firmelor specializate in reabilitare si a beneficiarilor lucrarilor: locatari ai noilor amenajari urbanistice, proprietari de firme din noile parcuri industriale/comerciale sau chiar producatori agricoli.
Proiectul RESOLMET imbina armonios cercetarea fundamentala cu cercetarea aplicativa experimentala si industriala si are ca scop elaborarea unor modele conceptuale si teorii aplicabile in cazul bioremedierii solurilor contaminate cu metale grele, dioxid de sulf, produse petroliere au un caracter fundamental si multidisciplinar, contribuind la dezvoltarea cunoasterii in domeniul dioremedierii solurilor.
REZULTATE ESTIMATE
REZULTATE OBTINUTE
Alte Informatii
Documente relevante: