icia

Perfectionarea metodelor si tehnicilor de identificare si determinare la nanoscala a structurilor steroidiene contaminate in produse alimentare de origine animala , CONTALIM

Obiective:

 • elaborarea de metode moderne ce utilizeaza tehnici analitice performante, cum sunt: cromatografia de lichide de înalta performanta cuplata cu spectrometria de masa (LC-MS) sau LC-MS/MS, cromatografia de gaze cuplata cu spectrometria de masa (GC-MS) in scopul determinarii contaminantilor cu structuri steroidiene din diferite matrice complexe, la nivel de nanoscala;
 • identificarea si determinarea metabolitilor ce se pot forma ca urmare a interactiilor compusilor cu structuri steroidiene cu organismul animal sau uman;
 • utilizarea tehnicilor de (micro)extractie in faza solida SP(M)E;
 • utilizarea tehnicilor de purificare si concentrare anterior determinarii cromatografice;
 • crearea unei baze de date integrate si corelatia cu standardele internationale de calitate.

Detalii

icia

Tehnologie de inalta eficienta energetica pentru producerea in sistem integrat a biogazului din biomasa in conditiile din fermele agricole din Romania, BIOGEF

Obiective:

 • crearea unui parteneriat solid si viabil intre diferite entitati de cercetare devoltare si inovare (universitati si institute de cercetare) si agenti economici cu activitati in domenii prioritare;
 • crearea de produse, procese si tehnologii curate si valorificare din punct de vedere energetic a biomasei;
 • promovarea tehnologiilor energetice curate, a masurilor de protectie a mediului si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera;

Detalii

icia

Diagnoza si predictie inteligenta si activa a constructiilor cu structura de rezistenta complexa in mediu inconjurator complex , DIRECTOR

Obiective:

 • studiul problematicii degradarii accelerate prin coroziune datorata curentilor electrici de dispersie ce apar prin actiunile sistemului de transport/distributie/utilizare a energiei electrice si structurile de rezistenta din BA;
 • achizitia de date experimentale de laborator si in situ (analize de caz);
 • construirea unei baze active

Detalii

icia

Tehnologie de transesterificare enzimatica destinata obtinerii de biocarburanti de generatia a 2-a, CARENZI

Obiective:

 • tehnologie inovativa, eficienta economic si sigura, pentru obtinerea de biocarburanti din uleiuri vegetale uzate prin transesterificare enzimatica;
 • optimizarea tehnologiei si transferul tehnologic la scara pilot;
  brevetarea tehnologiei;
 • influenta tratarii cu gaz bogat in hidrogen asupra calitatii biocarburantilor obtinuti prin transesterificare enzimatica;

Detalii

icia

Dezvoltarea Laboratorului de control al reziduurilor chimice in produse alimentare, in vederea integrarii in reteaua europeana , REZALIM-138/CPI/19.09.2007

Obiective:
Obiective generale:

 • dezvoltarea capacitatilor de cercetare ale ICIA prin dezvoltarea laboratorului de control al calitatii produselor alimentare cu o componenta noua: controlul reziduurilor chimice din produse alimentare;
 • diversificarea activitatii de cercetare si cresterea capacitatii de accesare a fondurilor europene;

Detalii

icia

Elaborarea de metode moderne de evaluare la nivel de nanoscala a unor compusi cu activitate estrogenica si a metalelor grele in lant trofic,

Scopul proiectului consta in: (i) realizarea unui studiu complex si elaborarea unor metode noi de analiza rapida si sensibila in vederea determinarii la nivel de nanoscala a unor compusi de tipul contaminantilor din mediu cu activitate estrogenica si a metalelor grele in lant trofic, prin folosirea de tehnici cromatografice si spectrometrice de ultima generatie. Se au in vedere, in principal, elaborarea unor tehnici noi de analiza pentru: congeneri PCB, PAH-uri, DDT, DDE, Dieldrin, esteri ftalici, metale grele; (ii) validarea metodelor elaborate: experimentari de optimizare si stabilire a parametrilor de performanta pentru metodele de determinare a contaminantilor chimici din mediu cu actiune estrogenica, cu accent deosebit pe separarea cromatografica si identificarea speciilor organice, respectiv a metalelor grele – limita de detectie, sensibilitate, selectivitate, justete, fidelitate, incertitudine, grad de recuperare in concordanta cu prevederile RENAR, EURACHEM si European Co–operation for Accreditation. Detalii

icia

Abordarea strategica privind valorificarea potentialului de producere si utilizarea biocarburantilor si directii de actiune pentru dezvoltarea si utilizarea biomasei , MEF NR. 39/2007

Obiective:
elaborarea unei strategii de implementare a biocarburantilor pe piata romaneasca in scopul promovarii utilizarii acestora precum si a altor carburanti regenerabili pentru transport si in domenii specifice mecanizarii agriculturii;
elaborarea unui plan de actiuni generale privind biomasa pentru promovarea utilizarii biomasei in scopul generarii.

Detalii

icia

Echipament optoelectronic si metoda inovativa de inalta precizie si sensibilitate bazate pe spectrometrie neconventionala de fluorescenta destinate testarii si controlului unor factori de mediu, FLUOROSPEC

Obiective:
completarea si dezvoltarea cunostintelor in unul din segmentele importante ale mijloacelor de control si testare a factorilor de mediu: spectrometria atomica si mijloacele optoelectronice de implementare a acesteia;
obtinerea de cunostiinte asupra fenomenelor implicate in determinarea pe baza de fluorescenta atomica (AFS) a metalelor grele si elementelor toxice utilizand o plasma cuplata capacitiv (CCP) drept cuva de atomi liberi;

Detalii